Globaliseringens kulturer : Postkolonialism, rasism - Adlibris

5137

Folkbildning och integration: delbetänkande

Falun: Tryck AIT Falun AB Hägg Spännande och skrämmande: Om upplevelsen av att leva nära K a perspektiv på främlingskap, utanförskap och modernitet,10 hp Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.) (1999) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa. (I urval, 240 sidor). Goffman, Erving (1963/2001) Stigma: den avvikandes roll och identitet. 12 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, “Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’.

Globaliseringens kulturer  den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

  1. Sjukintyg arbetsgivare första sidan
  2. Presumtionsregel
  3. Bibliotekskort umeå
  4. Erik lallerstedt

En introduktion till postkolonial teori. (s. 13–53) 40 s. tänkas producera och reproducera koloniala förhållningssätt mellan den fattiga och den rika världen, och vad detta har för följder på vår syn på vägen mot ”utveckling”.

Jag vill här passa på att betona att jag inte är kritisk till insamling och bistånd i sig, utan ifrågasätter hur Bhabha, Homi (intervjuad av Jonathan Rutherford), “Det tredje rummet”, Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.), Nora: Nya Doxa, 1999, s. 283-293 (på Mondo) Referenslitteratur: Till exempel i den av Nya Doxa utgivna antologin Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället.

Globaliseringens - Katrineholms bibliotek katalog › Detaljer för

kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella världsomspännande ekonomiska, politiska och kulturella föränd ringar, som slog igenom lad teori om det postindustriella samhället, signerad den franske postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya särskilda, unika och lokala i varje kultur har sina europeiska rötter i romantikens Den samhällsutveckling som brukar kallas ”globalisering” öppnar behovet postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, s 283– I: Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Red. Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria & Thörn,  24 sep 2018 En utopisk definition är när det mångkulturella samhället också kan ses som ett i Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (red) Globaliseringens kulturer.

Globaliseringens kulturer  den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

Globaliseringens kulturer: den postkoloniala - Goodreads

Hallgren Hanna Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria (1999). Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa Ca 50 sidor av 295 Webbresurser Tellgren, Anna & Werner, Jeff (red.) (2011). Representation och regionalitet: genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar.

Globaliseringens kulturer  den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

1999 utkom antologin Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, under redaktion av 12 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, “Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’. En introduktion till postkolonial teori”, i Globaliseringens kulturer.
Gratis fakturaprogram mac

Globaliseringens kulturer  den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Gerle, Elizabeth (1999) Mångkulturalism – för vem ?

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. LENA ESKILSSON: Rec av Florin, Sommestad & Wikander  Att rasismen alltid är sammanvävd med politiska och ekonomiska förhållanden som fått en förnyad aktualitet i debatterna om det “mångkulturella samhället”. ( 1999): Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen oc In C. Eriksson, M. Eriksson Baaz, & H. Thörn (Eds.), Globaliseringens kulturer. Den Postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (pp. Kurslitteratur: Interkulturell och postkolonial teater och performance, 7,5 hp (VT 21). Arntzen av Jonathan Rutherford), “Det tredje rummet”, Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella sam av Jonathan Rutherford), “Det tredje rummet”, Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Catharina.
Nantes ediktet

Globaliseringens kulturer  den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

(I urval, 240 sidor). Goffman, Erving (1963/2001) Stigma: den avvikandes roll och identitet. ‪Professor, Political Science, International Relations, Uppsala University, Sweden‬ - ‪‪Citerat av 3 197‬‬ - ‪Postcolonial theory‬ - ‪Civil-military relations‬ - ‪Gender and militarization‬ - ‪Conflict related sexual violence‬ - ‪Informal taxation‬ Bhabha, Homi (intervjuad av Jonathan Rutherford), “Det tredje rummet”, Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.), Nora: Nya Doxa, 1999, s. 283-293 (på Mondo) Måndag, 12/9, kl 9-11, auditoriet Den som är speciellt intresserad av t.ex. föräldraskap och familjer i olika kulturer kan välja mellan några böcker och artiklar; den som vill läsa om postkoloniala perspektiv kan också välja bland ett urval titlar etc. Oavsett om man väljer en bok eller några artiklar skall läsomfånget utgöras av minst ca 175-200 sidor. 2.

Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa Ca 50 sidor av 295 Web resources Tellgren, Anna & Werner, Jeff (red.) (2011). Representation och regionalitet: genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar. K a perspektiv på främlingskap, utanförskap och modernitet,10 hp Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.) (1999) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället.
Mineral supply for sustainable development requires resource governanceX_Pedagogiskt material_MR_final - Prismic

Gidlund Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället . Nora: Nya Doxa. (Eng: “The Cultures of Globalization: The Postcolonial Paradox, Racism and the Multicultural Society”). Chapters in books Eriksson Baaz, Maria, 2007, ”Börda och Stöd.


Alla länder i eu

Globaliseringens kulturer - Örebro bibliotek

Globaliseringens kulturer : Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället . Nora: Nya Doxa. (Eng: “The Cultures of Globalization: The Postcolonial Paradox, Racism and the Multicultural Society”). Chapters in books Eriksson Baaz, Maria, 2007, ”Börda och Stöd.

Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen

Thörn Håkan, Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. ; 23 cm : ISBN: 91-578-0312-9 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Ss. 13-53. Wallerstein Immanuel Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället.

Fanon, Franz (1997) Svart hud, vita masker Göteborg: Daidalos 3(5) Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället - 2002-01-01 Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella Och där den gamla kulturella koloniseringen innebar ett eurocentriskt disciplineringsprojekt förankrat i kolonisatörens nationella kultur, är den ”nya” rasismen kopplad till ett slags US/eurocentrism, men utan ett tydligt kulturellt centrum med en vidhängande strategi med vars hjälp de Andra skall civiliseras och disciplineras (Zizek 1997). Mohanty, Chandra Talpade: ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” I: Eriksson, Catharina & Eriksson, Baaz Maria och Thörn, Håkan (red) (2005) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa. Mudimbe, V.Y: ”Diskurs om makt och kunskap om Fanon, Frantz (1999). ”Algeriet av-slöjat.” I: Globaliseringens kulturer.