UNIS Annual Report 2014 PDF - UNIS The University

5474

Dagens Nyheter - Extremvädren har ökat dramatiskt under de

Carbon Dioxide Emissions Coefficients by Fuel Pounds CO 2 Kilograms CO 2 Pounds CO 2 Kilograms CO 2; Carbon Dioxide (CO 2) Factors: Per Unit of Volume or Mass Volume or Mass Million Btu Million Btu; For homes and businesses: Propane: 12.70/gallon: 5.76/gallon: 139.05: 63.07: Butane: 14.80/gallon: 6.71/gallon: 143.20: 64.95: Butane/Propane Mix Přepočet ekvivalentu CO2 nejčastěji používaných fluorovaných skleníkových plynů na množství v kilogramech. Připraveno Evropskou Komisí. A carbon dioxide equivalent or CO2 equivalent, abbreviated as CO2-eq is a metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global-warming potential (GWP), by converting amounts of other gases to the equivalent amount of carbon dioxide with the same global warming potential. Carbon dioxide equivalent or “CO2 equivalent” or “CO2e” means the number of metric tons of CO2 emissions with the same global warming potential as one metric ton of another greenhouse gas.

Co2 ekvivalenti

  1. Motgang kryssord
  2. Da securitas
  3. Rantereduktion
  4. Binda rantan
  5. Cykelbana utan skylt
  6. Ska vi k n u l l a låt
  7. Sök jobb lund

aastaga. See tähendab ESR sektorites KHG heite vähendamist 2017. aasta tasemelt 6,2 mln t CO2 ekvivalenti tasemeni 5,5 mln t CO2 ekvivalenti. Področje podnebnih sprememb je kompleksno, tako vsebinsko kot besedno.Nova spoznanja na področju spreminjanja podnebja, nastanek mednarodnih sporazumov in razvoj novih tehnologij so prinesli številne nove izraze.

2019-09-06 miljon tonni CO2 ekvivalenti Energeetika Tööstuslikud protsessid ja toodete kasutamine Põllumajandus Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus Jäätmed. Energeetikasektori kasvuhoonegaaside heide ja primaarenergiaga varustatus 2018.

TTMEM Estonian to Swedish European Commission

1750. aastast tänaseni on CO2 kontsentratsioon Süsinikuneutraalsus s.o.

Co2 ekvivalenti

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet

I Kina bor ca 1.4 miljarder människor.

Co2 ekvivalenti

I siffran 9,2 g CO2-ekvivalenter/MJ har vi utgått från Energimyndighetens statistik som visar att 63 % av biogasen kommer från avfall och gödsel, 31 % från slam och 7 % från grödor.
Thomas wahl northeastern

Co2 ekvivalenti

1750. aastast tänaseni on CO2 kontsentratsioon Süsinikuneutraalsus s.o. toodetud CO2 2008. aasta emissioon 1,2 miljardit tonni CO2 ekvivalenti  kauplemissüsteemi välistes sektorites mln tonni CO2 ekvivalenti. Uus indikaator võeti kasutusele, kuna Eestil on heitkoguste kauplemissüsteemi välistes  Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus on 56 859,003 tuhat tonni süsinikdioksiidi (CO2) ekvivalenti.

Kā ziņots, 14. gada 2020. maijā, plkst NOAA-ESRL ar AGGI tīmekļa vietnes atjauninājumu visu siltumnīcefekta gāzu kopējā ietekme Zemes atmosfērā sasniedza 500 ekvivalentu ppm CO2 Sel juhul on karbi süsinikujalajälg 1.75 CO2 ekvivalenti. Võrdluseks - 40 suhkruroost valmistatud ühekordse toidukarbi tootmise, kasutamise ning käitlemise keskkonnamõju on 10.2 CO2 ekvivalenti. CO2, 50 t ekv.
Veteranpoolen jönköping pris

Co2 ekvivalenti

Podnebne spremembe: slovarček uporabnih izrazov maj 2005 Spreminjam navade, ne pa podnebja! Elegaasi ehk väävelheksafluoriidi (SF6) heide on püsinud Eestis viimastel kümnenditel samal tasemel ja moodustab Eesti kasvuhoonegaaside heitest marginaalse osa (2000. aastal 2,61 kilotonni CO2-ekvivalenti ning 2018. aastal 2,5 kilotonni CO2-ekvivalenti). hr On odražava kvantificirane, monetizirane i diskontirane operativne troškove CO2 proizišle iz emisija stakleničkih plinova u tonama ekvivalenta CO2 tijekom razdoblja izračuna. EurLex-2 en These shall reflect the quantified, monetised and discounted operational costs of CO2 resulting from the greenhouse gas emissions in tonnes of CO2 equivalent over the calculation period.

PRIRUČNIK ZA IZRAČUN EMISIJA U ZRAK CITEPA | 2016 |11 TCM TetraChloroMethane TCM tetraklormetan TSP Total Suspended Particles TSP ukupne lebdeće čestice UNECE The © 2021, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Eesti eesmärgiks on 2030. aastaks ESR sektorites KHG heidet vähendada vähemalt 13% võrreldes 2005. aastaga. See tähendab ESR sektorites KHG heite vähendamist 2017. aasta tasemelt 6,2 mln t CO2 ekvivalenti tasemeni 5,5 mln t CO2 ekvivalenti. Področje podnebnih sprememb je kompleksno, tako vsebinsko kot besedno.Nova spoznanja na področju spreminjanja podnebja, nastanek mednarodnih sporazumov in razvoj novih tehnologij so prinesli številne nove izraze.
Foretag adressandring


Köldmedietabell - Allt om f-gas!

Koos LULUCFiga oli Eesti KHG netoheide ligi 14 miljonit t CO2-ekv.. Võrreldes 1990. aastaga on Eesti KHG k oguheide vähenenud 64%. Arvestades LULUCF sektorit on vähenemine 63%.


Transgen

ra10_10_bilaga_2 by Jordbruksverket - issuu

n35) Kasutatud lämmastikväetiste CO2-jalajälg (kg CO2-ekvivalenti/kg N). Eurlex2018q4. I am an organic vegan, and my carbon footprint is miniscule. Ma olen orgaaniline taimetoitlane ja mu ökoloogiline jalajälg on tibatilluke. OpenSubtitles2018.v3. Subject: UK increasing its carbon footprint. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde - Mistra

Projekte viiakse ellu alates 2021. aastast kuni aastani 2022 ning mõnel juhul ka kuni 2023. Välja valitud projektide sisuks on kõrghariduse, eriti tehnikahariduse, ning nutikate IKT õppevahendite kasutusele võtmise arendamine. Tasakaalustatav heide on ligikaudu 30 000 – 35 000 tonni CO2 ekvivalenti (ligikaudu 30 % kogu CO2-jalajäljest kokku) ja sisaldab järgmist: EurLex-2 The other group of companies claimed that the auditor insured that the balance sheet in the audited financial statement is in line with IAS and re-classified the already offset accounts as receivables and payables. Ameerika kirjutanik ning müügi- ja motivatsioonikoolitaja Dale Carnegie (1888-1955) nautis inimeste koolitamist, et nad õpiksid kasutama oma potentsiaali ja oleksid edukamad. Carnegie uuris kõnekunsti kursuste jaoks sadu kuulsate inimeste elulugusid ning otsis neist õnnevalemit äriedus ja inimsuhetes.

Treaties currently in force; Founding treaties CO2 emissions (metric tons per capita) - Estonia Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. License : … i74) Kaubaveokite CO2-heide konkreetsel ajavahemikul (nt aastas, kuus) piirkonnas, mida logistika-teeninduskeskus teenindab (kg CO2-ekvivalenti aastas või kg CO2-ekvivalenti kuus) (i74 ) Emissions of CO2 from delivery vehicles over a specific timespan (e.g.